SOSYAL- DUYGUSAL ÖGRENME

Yazar : Erkin Ateş / 05 Kas 2020
SOSYAL- DUYGUSAL ÖGRENME

Sosyal ve Duygusal Öğrenme Nedir?

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ) günümüz gençliğinin eğitiminin önemli bir unsuru haline gelmiştir. Ülke genelinde okul bölgelerinde, SDÖ artık sadece bir sınıf dersi değil, sınıflar, okullar, topluluklar ve aile birimlerinde eşgüdümlü bir yaklaşım içeren sistem çapında bir çerçevedir.

Araştırmalar, bu çabaların davranışsal ve akademik sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir.

İçerdikleri:

 • Olumlu sosyal davranış
 • Daha az davranış yönlendirmesi
 • Daha az duygusal sıkıntı
 • Geliştirilmiş akademik performans

 

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), çocukların ve yetişkinlerin duyguları anlamak ve yönetmek, olumlu hedefler belirlemek ve başarmak, başkalarına empati kurmak ve göstermek, olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek ve sorumlu kararlar almak için gerekli bilgi, tutum ve becerileri edinip etkin bir şekilde uyguladıkları süreçtir.

Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antenörler SDÖ hareketinin ön saflarında yer almaktadır. Optimal bir sınıf ortamı oluşturarak öğrencilere hayatlarının her alanında başarılı olmalarına yardımcı olacak sosyal ve duygusal beceri davranışları öğreterek rollerini en üst düzeye çıkarabilirler.

SDÖ çerçevesi beş temel yetkinlik tanımlar:

 • Öz-farkındalık
 • Öz-yönetim
 • Sosyal farkındalık
 • İlişki becerileri
 • Sorumlu karar verme

SDÖ yetkinlikleri ile İlk ve Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Sağlık Eğitimi müfredatı arasında bir uyum olduğu için SDÖ, İlköğretim sınıf seviyelerinden başlayarak sağlık ve beden eğitimi derslerine entegre edilmelidir.

Sosyal ve Duygusal Öğrenmenin temel yetkinliklerini desteklemek için örnek öğretim etkinliklerinde bu temel yetkinlikleri geliştirmek için örnek etkinlikler ve genel öğretim uygulamalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Öz-farkındalık: Çeşitli duygular için yaşa uygun kelime kelimeleri sağlayın ve öğrencilerden farklı durumlarda sahip olabilecekleri duyguları tanımlamalarını isteyin.
 • Öğrencilerden hislerini geliştirmek için yapabilecekleri şeyler için beyin fırtınası yapmalarını isteyin.
 • Öğrencilerin duygularını yansıtmak için gidebilecekleri bir "barış köşesi" ayarlayın.
 • Öğrencilerin söylediklerini derinlemesine dinleyin ve hisleri hakkında duyduklarınızı yansıtın.
 • Öz-yönetim Öğrencilerin kendilerini motive etmek için kullanılabilecek en uygun yollardan biride beyin fırtınası yapmalarıdır.
 • Öğrencilerin bir hedef belirlemelerini ve bu hedefe ulaşmak için çalışırken ilerlemelerini birkaç hafta boyunca belgelemelerini sağlayın.
 • Okul günü boyunca yaşa uygun öz yönetim teknikleri uygulayın (örneğin, sınıfa derin nefes alma egzersizi ile başlayın).
 • Öğrencilerden çeşitli durumlarda kendilerine yardımcı olabilecek kişileri ve kaynakları belirlemelerini isteyin.
 • Sosyal farkındalık Başkalarının nasıl hissettiğini, yüz ipuçlarını(mimikler) ve vücut dilini nasıl okuyacaklarını belirlemenin neden önemli olduğu konusunda yaşa uygun bir ders anlatın.
 • Bir toplum hizmeti projesi düzenlemek için öğrencilerle birlikte çalışın.
 • Öğrencilerin durumlara farklı kültürel bakış açılarını paylaşmalarını Sağlayarak sınıftaki çeşitliliği geliştirin.
 • Model olmak istiyorum şeklinde başkalarına model olma ile ilgili bir okul norm oluşturmaları için teşvik edin.
 • İlişki becerileri öğrencilere duyguları paylaşmak için "mesajlarını" nasıl kullanacaklarını öğretir.
 • Çatışmaları çözmek veya akran baskısına direnmek için rol oynamalar yapın. (Yaratıcı drama tekniklerini kullanabilirsiniz.)
 • Öğrencilere konuşma ve dinleme becerilerini uygulama şansı vermek için sınıf toplantıları kurun.
 • Öğrencilere çatışmaları barışçıl bir şekilde çözmeleri için özgün geri bildirim verin.
 • Sorumlu karar verme öğrencilere yaşa uygun problem senaryoları verin ve ne yapacaklarına karar vermek için gruplar halinde çalışmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin mantıksal sonuçları anlamalarına yardımcı olun, bunları sık sık uygun şekilde tartışmaları için ortam yaratın, önerileri dinleyin ve yardımcı olun.

SDÖ yetkinliklerini geliştirmeye yardımcı olan çeşitli beceri tabanlı etkinlik önerileri:

 • Öğrencilere; derin nefes alma, meditasyon, yoga ve günlük tutma gibi olumlu ruh sağlığını korumak için öz farkındalık stratejilerini öğretin. Öğrencilerin olumsuz duygularla karşılaştıklarında bu stratejilerden birini veya daha fazlasını kullanmalarını sağlıyor.
 • Öz-yönetim öğrenmek için, öğrenciler ayrıntılı hedeflerini gösteren vizyon panoları oluşturun, daha sonra insanların veya kaynakların bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilecekleri ve başarının önündeki olası engelleri nasıl aşacaklarını düşünmelerini sağlayın.
 • Öğrenciler sosyal farkındalığı öğrendikçe, farklı geçmişlere ve kültürlerden gelen diğer kişilerle daha fazla empati kurabiliyorlar.
 • Daha büyük öğrenciler kişilerarası iletişimi uygulayarak ve etkileri analiz ederek ilişki becerilerini geliştirebilirler. Örneğin, öğrencilerin ebeveynler için gençlerle cinsellik hakkında nasıl konuşulacakları konusunda, net iletişim kurma ve aktif olarak dinleme konusunda ipuçları içeren bir rehber oluşturmalarını isteyebilirsiniz.
 • Öğrenciler, ana karakterin gerçekçi sonuçlar içeren çeşitli kararlar aldığı bir "kendi maceranı seç" hikâyesi geliştirerek sorumlu karar vermeyi öğrenir.

ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

Burada yapmış olduğunuz üyelik web sayfası üyeliği olup lütfen dernek üyeliği için Dernek Üyelik Sayfamızı ziyaret ediniz.

ŞİFREMİ UNUTTUM

YUKARI