Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü Nedir?

16 Ara 2020
Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü Nedir?
Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde yenilikçi öğretim performansı sergileyen beden eğitimi öğretmenlerimizi ‘Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü’ ile onurlandırmaya devam ediyoruz. Detayları aşağıda görebilirsiniz.
Ölçütler
 • Kullandığı dijital teknolojilerle uzaktan eğitim programları kapsamında yürüttüğü beden eğitimi derslerini zenginleştiren,
 • Senkron ve asenkron eğitim içerikleri kullanarak öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeylerini artırmanın ötesinde öğrenci öğrenmesini bilişsel, duyuşsal ve sosyal olarak da destekleyen,
 • Öğrencilerine sürekli olarak kaliteli beden eğitimi uygulamaları sunan, onların sadece fiziksel olarak değil bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, bunun için beden eğitimine özgü öğretim modellerini kullanan,
 • Güncel ve gelişime açık bilgi, beceri ve ilgi düzeyindeki öğrencilere yönelik uyarlanmış ve farklılaştırılmış öğretim tasarımları sunarak öğrenmeyi zenginleştiren,
 • Alternatif ölçme değerlendirme uygulamalarıyla öğrencilerinin öğrenmelerini destekleyen, yenilikçi ve bütünleştirici öğrenme deneyimleri sunan,
 • Beden eğitimi ve spor okur-yazarlığı ve aktif yaşam biçimi konusunda, disiplinlerarası anlayışla kapsayıcı okul programları oluşturan ve uygulayan,
 • Beden eğitimi öğretim programlarını Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile bütünleştiren,
 • Sadece kendi okulunda değil çevre okullardaki (ilçe, il ve ülke) beden eğitimi uygulamalarının olumlu yönde değişmesine etkide bulunan,
 • Beden eğitimi akademik ve mesleki gelişim programlarına ve etkinliklerine katılan ve aynı zamanda meslektaşlarıyla bilgi birikimini paylaşan,
 • Öğrencilerine yaşam boyu fiziksel aktiviteye katılım konusunda sürekli motivasyon kaynağı olan,
Değerlendirme Süreci
‘Beden Eğitimi Öğretiminde Mükemmellik Ödülü’ her yıl verilir. Ödül, kazanan Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’nde takdim edilir. 2020 yılı ödülü için son başvuru tarihi 8 Şubat 2021 Pazartesi günüdür. Başvurular bilgi@tubed.org.tr adresine Mükemmellik Ödülü Adaylık Başvurusu başlığıyla e-posta göndererek yapılır. TÜBED yapılan başvurunun ulaştığına ilişkin teyit mesajı gönderir. Başvuru evraklarının belirtilen tarihe kadar Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneğine ulaşması gerekmektedir. Geç gönderilen ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 
Başvuru
Ödüle bireysel veya kurumsal olarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru yapılabilir.
 • Ödüle aday beden eğitimi öğretmeninin mesleki yeterliklerini tanımlayan biyografik, açıklayıcı bir mektup,
 • Mesleki ürün dosyası
 • Özgeçmiş,
 • İki referans mektubu.
Açıklayıcı mektup ve referans mektupları yukarıda sözü edilen ölçütlere yönelik yazılmalıdır. Aday öğretmen, ölçütlerde belirtilen noktalara ilişkin 2020 yılını kapsayacak her türlü kanıtı (aktivite/uygulama/örneklerle ilişkili resim, video, haber vb.) “başvuru gerekçesi” olarak mesleki ürün dosyasına eklemelidir.

ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

Burada yapmış olduğunuz üyelik web sayfası üyeliği olup lütfen dernek üyeliği için Dernek Üyelik Sayfamızı ziyaret ediniz.

ŞİFREMİ UNUTTUM

YUKARI